Metin GÜLER

Madencilik sektörü ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşımakla beraber; Eskişehir ihracatı için de önemli bir yer etmektedir. Eskişehir ihracatının yaklaşık % 30’una denk gelen madencilik sektörü bu bağlamda deyim yerindeyse şehrimiz ekonomisinin lokomotifi niteliğindedir.

Ancak Türkiye’de madencilik sektöründe hala meslek standartları ve yeterliliklere yönelik kayda değer bir çalışma yapılmamış olup ve iş sağlığı ve güvenliği açısından madencilik tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarında yer alan bir sektördür.

Madencilik sektörü geçmişten bu güne ülkemizde çok fazla kaza, yaralanma ve ölümü tecrübe etmiş; ancak eğitim ve sertifikasyonu ne yazık ki standartlaştırılmamış veya uygulanmamıştır.

Bu nedenle tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılan maden işletmelerinin mesleki yeterlilikleri sınanmamış bireyler tarafından amatörce yürütülmesi nedeniyle 21. Yüzyıl Türkiye için maden sektöründe acı bir dönem olmuştur.

Avrupa Birliği adayı olan ve iş hayatında da birçok AB normunu uygulamaya çalışan Türkiye için maden sektöründe ulusal meslek standartları ve yeterliliklerinin oluşturulması çok önemlidir.

Ulusal yeterlilik sisteminin oluşması için de maden sektörünün önde gelen temsilcileri tarafından desteklenip, maden sektöründe sertifikasyonun genelleştirilmesi için ulusal politikaların başlatılması önem arz etmektedir.

Bu nedenle Eskişehir’in en güçlü sivil toplum örgütü Eskişehir Ticaret Odası olarak; Ulusal Yeterlilik Sistemini kurma ve işletme vizyonunu destekleyerek; 2015 yılında maden sektöründe Türkiye’nin ilk sınav ve belgelendirme merkezini Eskişehir’e kazandırmak üzere yola çıktık.

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi’ni (ETO-METSEM) de bu kapsamda kurduk.

Bu hedef doğrultusunda ETO-METSEM; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile işbirliği içerisinde ve Avrupa Birliği ile uyumlu olarak mesleki bilgi ve beceri, sınav ve belgelendirme merkezi kurmak ve işletmeyi kendine ilke edinmiştir.

ETO-METSEM projesinin madencilik sektöründeki üyelerimize ve çalışanlarımıza, Eskişehir’imize hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla

Metin GÜLER
Eskişehir Ticaret Odası Başkanı