3 ULUSAL MESLEK STANDARDI VE 9 ULUSAL YETERLİLİK HAZIRLANDI

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi Projesi kapsamında 3 Ulusal Meslek Standardı ve 9 Ulusal Yeterlilik hazırlığı tamamlandı. Hazırlanan standartları ve yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylandı.