Ulusal Yeterlilik Sistemi nedir?

Ulusal Yeterlilik Sistemi Nedir?

Ulusal Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere de bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.

Ulusal Yeterlilik Sistemi ile MYK, iş piyasası ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda meslekler hakkında tam ve doğru bilgilerinin ortaya konulmasına, meslekleri icra edecek bireylerin sahip olması gereken niteliklerin doğru belirlenmesine ve bireylerin mesleki bilgi ve becerilerinin doğru ölçülmesine öncülük etmekte, meslekleri icra eden kişiler için kalite güvencesi temin edilmiş şeffaf bir sınav ve belgelendirme sistemi sağlayarak niteliklerini ispat edebilmelerine imkân tanımaktadır.