Ulusal meslek standardı nedir?

Ulusal Meslek Standardı Nedir?

Ulusal Meslek Standardı, belirli bir mesleği icra edecek kişinin sahip olması gereken asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları tanımlayan kurallar bütünüdür.