Ulusal yeterlilik nedir?

Ulusal Yeterlilik Nedir?

Ulusal Yeterlilik, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bunların nasıl ölçüleceğine dair ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren dokümandır.