MYK yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu (VOC-Test Merkezi) nedir?

MYK Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşu (VOC-Test Merkezi) Nedir?

Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin geliştirilmesinden sonraki aşama ulusal yeterliliklerde tanımlanmış olan ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda bireylerin belgelendirilmesidir. MYK Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşları, ulusal yeterliliklerde tanımlanmış kriterlere göre adayları teorik (bilgiye dayalı) ve pratik (beceriye dayalı) sınavlara tabi tutmak ve başarılı olanlara MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sağlamak üzere TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş merkezlerdir.