Hibe faydalanıcısı kuruluşlar ve projeleri

Hibeden Faydalanıcısı Kuruluşlar ve Projeleri

 

:No

VOC-Test Merkezleri -1J Hibe Programı Faydalanıcısı Kuruluşlar

Proje Adı

Sektör/Alt Sektör

1

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

Perakende Sektörü ASKON VOC-Test Merkezi

Satış ve Pazarlama

2

Ankara Ticaret Odası (ATO)

Ticaret Sektöründeki işgücünün Yeterliliklerinin Mesleki Kariyere Dönüştürülmesi (BİLMEK-Bilgisayar Tabanlı Mesleki Belgelendirme ve Kariyer Merkezi)

Ticaret

3

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)

Türkiye Çimento Sektöründe Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi <Cemen[]est)

Çimento, Kireç, Alçı

4

Ege Orman Vakfı

E-VOC Test Merkezi

Dondurulmuş Gıda, İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri

5

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

Elektriği Dağıtan Mesleklerin Belgelendirilmesi Projesi

Elektrik Üretimi ve Elektrik Gücünün Dağıtımı

6

Eskişehir Ticaret Odası

Eskişehir Ticaret Odası Mesleki Test ve Sertifikasyon Merkezi

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

7

Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER)

Geri Dönüşüm Sektöründe Mesleki Standart ve Yeterliliklerinin Oluşturulması

Çevre

8

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Personel Belgelendirme Merkezi Kurulumu ve işletilmesi Projesi

Dış Ticaret

9

Mesleki Eğilim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Eğitimlerinde Standardizasyon

Eğitim

10

Oz Tütün, Müskirat. Gıda Sanayii ve Yardımcı İşçileri Sendikası (ÖZ GIDA-İŞ)

Gıda Sektöründe Yeterliliğe Dayalı Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulması Projesi

Dondurulmuş Gıda.  İçecek ve Diğer Gıda Ürünleri

11

S.S. Türkiye Ormancılsk Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP)

Ormancılık Sektöründe Ulusal Yeterliliklere Dayalı Belgelendirmenin Geliştirilmesi Projesi (TEST- OR)

Ağaç İşleri. Kağıt ve Kağıt Ürünleri

12

Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri. Teknisyenleri, Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu (TETESFED)

Elektrikçi Esnafını Belgelendirme Projesi

Elektrik-Elektronik Uriin ve Teçhizatın Montaj. Kurulum, Bakım ve Onarım

13

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) Projesi

Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektörü

14

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi

Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri