Temel ilkeler

TEMEL İLKELER

Adillik: ETO METSEM, belgelendirme sürecinde çıkar çatışmalarını önler ve sürecin adil bir şekilde işlemesini garanti eder.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık: ETO METSEM, tüm faaliyetlerinde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesine uyar. Tüm ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık sağlanmasına engel olacak şekilde düzenler ve yönetir.

Şeffaflık: ETO METSEM tüm faaliyetlerini şeffaflık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirir.

Gizlilik: ETO METSEM, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler ETO METSEM bünyesinde görev alan tüm kişileri ve personeli kapsar.

Güvenlik: ETO METSEM Sınavların gerçekleşmesi için gereken her türlü materyalin güvenliğini sağlar.