İtiraz ve Şikayet Süreci

TANIMLAR
İtiraz:
 Başvuru sahibinin, adayın veya belgelendirilen kişinin ETO METSEM tarafından belgelendirme konusunda kendisi hakkında alınan olumsuz bir kararın tekrar değerlendirilmesi yönündeki talebidir.


Şikayet: Kurum veya kişinin, gerçekleşen faaliyetlerin veya ilgili tarafların biriyle, ilgili uygunsuzluk belirtme ve uygunsuzluk değerlendirme talebidir.


NASIL İTİRAZ/ŞİKAYET EDEBİLİRİM?
ETO METSEM sorumluluğunda olan, ön değerlendirme dahil belgelendirme faaliyetleri ile ilgili ETO METSEM’e yapılan tüm itiraz ve şikayetler değerlendirilmek üzere ETO-METSEM tarafından kabul edilir. ETO METSEM’e herkesin itiraz ve şikâyette bulunma hakkı vardır.
Sınav ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasına müteakip 5 işgünü içinde yapılabilir.
Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasından alınan kararlar, belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar için yapılacak itirazların süresi kararın bildiriminden itibaren 5 (beş) iş günüdür.
Şikayet veya diğer itirazlar herhangi bir zamanda yapılabilir.
ETO METSEM’e itiraz başvurusu; ETO METSEM’in hizmet binasında ya da web sitesinde yer alan F-10 İtiraz ve Şikayet Formu doldurulup imzalanarak, e-posta veya fiziksel evrak ile yapılır. E-posta ile gelen fakat imzasız olan itiraz formları için Belgelendirme Personeli SMS/telefon/e-posta ile bilgi vererek formun imzalanmasını sağlar. İmzasız formlar geçerli değildir.


İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İtiraz veya şikayetin ETO METSEM’e ulaştığı andan itibaren en geç 7 iş günü içinde itiraz veya şikayetin aşamaları ile ilgili itiraz veya şikayet sahibine sms/e-posta/resmi ile bilgi verilir.
İtirazların ETO METSEM tarafından alınıp değerlendirilmesi aşağıdaki süreler içerisinde gerçekleştirilir.

İtiraz Konusu

Süre

Ön değerlendirme ile ilgili itirazlar

Ön değerlendirme tarihinden itibaren 15 gün içinde

Sınav ve sorulara yapılan itirazlar

İtiraza neden olan sınav tarihinden itibaren 30 gün içerisinde

Sınav sonucuna ve belgelendirme kararına ilişkin itirazlar

Sınav sonuçlarına MYK sorgulama sisteminden ulaşılabildiği tarihten itibaren 10 gün içinde

Diğer şart ve kararlara ilişkin itirazlar

İtiraza neden olan faaliyetin kayıt tarihi itibari ile 30 gün içinde

 

Sınav süreci tamamlamış adayların itiraz ve şikayet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde belge kararı verilmektedir.
Şikayetlerin ETO METSEM tarafından alınıp değerlendirilmesi aşağıdaki süreler içerisinde gerçekleştirilir.

Şikayet  Konusu

Süre

Ön değerlendirme ile ilgili şikayetler

Ön değerlendirme tarihinden itibaren 15 gün içinde

ETO METSEM Personeli hakkındaki şikayetler

Şikayete konu olan faaliyet tarihinden itibaren 30 gün

ETO METSEM altyapısına yönelik şikayetler ( sınav ortamı, materyal vb.)

Şikayete konu olan faaliyet tarihinden itibaren 30 gün

Belgelendirilmiş personel hakkındaki şikayetler

Şikayete konu olan faaliyet tarihinden itibaren 30 gün

Diğer şikayetler hakkında

Şikayete konu olan faaliyet tarihinden itibaren 30 gün

 
İtiraz ve şikayet sahibi, ETO METSEM’e yaptığı itiraz veya şikayet sonuçlarını ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya şikayet başvurusunda bulunabilir. MYK tarafından verilen karar kesindir. ETO METSEM’e aynı itiraz veya şikayet sahibi aynı konuyla ilgili üçüncü kez başvuruda bulunamaz.İtiraz ve şikayet sahibi, ETO METSEM’e yaptığı itiraz veya şikayet sonuçlarını ve alınan kararlara istinaden son olarak MYK’ya şikayet başvurusunda bulunabilir. MYK tarafından verilen karar kesindir. ETO METSEM’e aynı itiraz veya şikayet sahibi aynı konuyla ilgili üçüncü kez başvuruda bulunamaz.

İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU İÇİN TIKLAYINIZ!